Brummelův dům

Dům a interiér v 1.poschodí navrhl a realizoval v letech 1928-29 jeden ze zakladatelů moderní architektury Adolf Loos se svým asistentem Karlem Lhotou pro manžele Jana a Janu Brummelovy a Hedviku Liebsteinovou, matku Jany.
Osudy domu i jeho obyvatel byly dramatické a odrážely zásadní společenské změny druhé poloviny 20. století. Po okupaci Československa nacistickým Německem v roce 1939, přešel dům do německých rukou a rodina byla deportována do koncentračních táborů, kde Hedvika v roce 1944 zemřela. Jan a Jana přežili koncentrační tábory a jejich likvidaci na konci války a vrátili se do domu v roce 1945.

Při spojeneckém náletu na Plzeň, v dubnu 1945, byl dům poškozen, po válce ale opraven. Po únorovém komunistickém převratu v roce 1948, však počala, v důsledku nových předpisů, jeho postupná devastace. Interiér byl rozdělen na několik samostatných jednotek, obývaných více rodinami, které byly nuceny využívat místnosti k účelům, pro které nebyly původně určeny. Rovněž ústřední vytápění bylo nahrazeno lokálními topidly na tuhá paliva.

V roce 1961 byl dům předán státu, který neinvestoval do domu žádné prostředky a koncem sedmdesátých let hrozila dokonce jeho úplná demolice, přestože již v roce 1968 byl prohlášen kulturní památkou. Díky úsilí obyvatel domu, občanů Plzně, nátlaku ze zahraničí a vlivu mezinárodní organizace architektů ICOMOS, se naštěstí dům podařilo zachránit.

V roce 1991 byl dům v restituci navrácen rodině a od roku 2001 počaly restaurátorské práce, podle projektu prof. Girsy. Interiér byl postupně vybaven většinou originálního nábytku a vybavení. Také díky trvalé odborné a finanční pomoci plzeňského magistrátu a ministerstva kultury ČR, se dům nachází ve stavu, ve kterém byl v třicátých letech minulého století. Od dubna 2015 je dům zpřístupněn veřejnosti.


Komentované prohlídky

Pro individuální turisty:
duben-říjen: čtvrtek, sobota, neděle
listopad-březen: čtvrtek, sobota
Ve vybraných časech jsou prohlídky vedeny v anglickém nebo německém jazyce.
Pro skupiny:
Doba prohlídky dle dohody.
Objednávky na: info@adolfloosplzen.cz

Vstup do domu je umožněn nejdříve 15 minut před začátkem prohlídky.
Doba trvání prohlídky je 45 minut.
Maximální počet návštěvníků při jedné prohlídce je 10 osob.
V objektu není dovoleno bez povolení fotografovat ani pořizovat jiné audiovizuální záznamy.
Objekt nemá bezbariérový přístup.


Vstupné (změna ceníku vyhrazena)

Vstupné - jednotlivci čeština angličtina, němčina
Základní 240 Kč 390 Kč
Snížené
děti a studenti 6-26 let, senioři, ZTP
150 Kč 300 Kč


Vstupné - skupiny (max. 10 osob): čeština angličtina, němčina
Základní 1800 Kč 3000 Kč
Snížené
děti a studenti 6-26 let, senioři, ZTP
1100 Kč 2200 Kč


Prodej vstupenek

Rezervace a prodej vstupenek na www.adolfloosplzen.cz

      Při nákupu zlevněné vstupenky online použijte následující postup:
      1. Označíte sedadlo za plnou cenu (240 Kč)
      2. Kliknete na "Pokračovat"
      3. Kliknete na červené tlačítko "Plná cena" a zvolíte druh slevy

Vstupenky je možné zakoupit také osobně:

- v Turistickém informačním centru města Plzně, náměstí Republiky 41
      otevřeno:
      duben–září: Po-Ne 9–19
      říjen-březen: Po-Ne 9-18
      telefon: +420 378 035 330

- v Brummelově domu, Husova 58
      Otevřeno vždy 15 minut před začátkem prohlídky.
      V této pokladně je možné platit pouze hotově v CZK.Kontakty

Brummelův dům
Husova 58, 301 00 Plzeň

mail: info@adolfloosplzen.cz

web: www.brummelhouse.cz


Kde nás najdete

Spojení MHD:
bus 41, 28 (CAN Husova)
trolejbus 11 (CAN Husova)
trolejbus 12 (CAN Tylova)

Odkazyiconichouses.org
Loosovy interiéry v Plzni

Bendova 10 a Klatovská 12

visitplzen.eu
Müllerova vila v PrazeOdkazy:

Tisková zpráva k otevření Brummelova domu (ke stažení)

Plzeňský architektonický manuál C2-741

Přestavba domu Hedviky Liebsteinové a Jana a Jany Brummelových 1927–1929

Časopis Monocle, issue 83, 125-132 (ke stažení)

Dům, který přežil dějiny (Česká televize)

Literatura:

Markus Kristan: Adolf Loos Villen, Albertina Wien, 2001

Maria Szadkowska, Leslie van Duzen: Dílo Adolfa Loose v Českých zemích,2009

Petr Domanický,Petr Jindra, Loos-Plzeň-souvislosti, Západočeská galerie Plzeň,2012
Dům Brummel House, mail: info@brummelhouse.cz
brummelhouse.cz © 2015