Brummelův dům

Dům a interiér v 1.poschodí navrhl a realizoval v letech 1928-29 jeden ze zakladatelů moderní architektury Adolf Loos se svým asistentem Karlem Lhotou pro manžele Jana a Janu Brummelovy a Hedviku Liebsteinovou, matku Jany.
Osudy domu i jeho obyvatel byly dramatické a odrážely zásadní společenské změny druhé poloviny 20. století. Po okupaci Československa nacistickým Německem v roce 1939, přešel dům do německých rukou a rodina byla deportována do koncentračních táborů, kde Hedvika v roce 1943 zemřela. Jan a Jana přežili koncentrační tábory a jejich likvidaci na konci války a vrátili se do domu v roce 1945.

Při spojeneckém náletu na Plzeň, v dubnu 1945, byl dům poškozen, po válce ale opraven. Po únorovém komunistickém převratu v roce 1948, však počala, v důsledku nových předpisů, jeho postupná devastace. Interiér byl rozdělen na několik samostatných jednotek, obývaných více rodinami, které byly nuceny využívat místnosti k účelům, pro které nebyly původně určeny. Rovněž ústřední vytápění bylo nahrazeno lokálními topidly na tuhá paliva.

V roce 1961 byl dům předán státu, který neinvestoval do domu žádné prostředky a koncem sedmdesátých let hrozila dokonce jeho úplná demolice, přestože již v roce 1968 byl prohlášen kulturní památkou. Díky úsilí obyvatel domu, občanů Plzně, nátlaku ze zahraničí a vlivu mezinárodní organizace architektů ICOMOS, se naštěstí dům podařilo zachránit.

V roce 1991 byl dům v restituci navrácen rodině a od roku 2001 počaly restaurátorské práce, podle projektu prof. Girsy. Interiér byl postupně vybaven většinou originálního nábytku a vybavení. Také díky trvalé odborné a finanční pomoci plzeňského magistrátu a ministerstva kultury ČR, se dům nachází ve stavu, ve kterém byl v třicátých letech minulého století. Od dubna 2015 je dům zpřístupněn veřejnosti.

Dům je od roku 2016 uváděn nizozemskou společností IconicHouses.org mezi asi 150 nejlepšími, veřejně přístupnými objekty architektury 20. století na světě.


Komentované prohlídky

Pro individuální turisty:
duben-říjen: čtvrtek, sobota, neděle
listopad-březen: čtvrtek, sobota
Ve vybraných časech jsou prohlídky vedeny v anglickém nebo německém jazyce.
Pro skupiny:
Doba prohlídky dle dohody.
Objednávky na: info@adolfloosplzen.cz

Vstup do domu je umožněn nejdříve 15 minut před začátkem prohlídky.
Doba trvání prohlídky je 45 minut.
Maximální počet návštěvníků při jedné prohlídce je 10 osob.
V objektu není dovoleno bez povolení fotografovat ani pořizovat jiné audiovizuální záznamy.
Objekt nemá bezbariérový přístup.


Vstupné (změna ceníku vyhrazena)

Vstupné - jednotlivci čeština angličtina, němčina
Základní 240 Kč 390 Kč
Snížené
děti a studenti 6-26 let, senioři, ZTP
150 Kč 300 Kč


Vstupné - skupiny (max. 10 osob): čeština angličtina, němčina
Základní 1800 Kč 3000 Kč
Snížené
děti a studenti 6-26 let, senioři, ZTP
1100 Kč 2200 Kč


Prodej vstupenek

Rezervace a prodej vstupenek na www.adolfloosplzen.cz

      Při nákupu zlevněné vstupenky online použijte následující postup:
      1. Označíte sedadlo za plnou cenu (240 Kč)
      2. Kliknete na "Pokračovat"
      3. Kliknete na červené tlačítko "Plná cena" a zvolíte druh slevy

Vstupenky je možné zakoupit také osobně:

- v Turistickém informačním centru města Plzně, náměstí Republiky 41
      otevřeno:
      duben–září: Po-Ne 9–19
      říjen-březen: Po-Ne 9-18
      telefon: +420 378 035 330

- v Brummelově domu, Husova 58
      Otevřeno vždy 15 minut před začátkem prohlídky.
      V této pokladně je možné platit pouze hotově v CZK.Kontakty

Brummelův dům
Husova 58, 301 00 Plzeň

mail: info@adolfloosplzen.cz

web: www.brummelhouse.cz


Kde nás najdete

Spojení MHD:
bus 41, 28 (CAN Husova)
trolejbus 11 (CAN Husova)
trolejbus 12 (CAN Tylova)

Odkazyiconichouses.org
Loosovy interiéry v Plzni

Bendova 10 a Klatovská 12

visitplzen.eu
Müllerova vila v PrazeOdkazy:

Tisková zpráva k otevření Brummelova domu (ke stažení)

Plzeňský architektonický manuál C2-741

Přestavba domu Hedviky Liebsteinové a Jana a Jany Brummelových 1927–1929

Časopis Monocle, issue 83, 125-132 (ke stažení)

Dům, který přežil dějiny (Česká televize)

Literatura:

Markus Kristan: Adolf Loos Villen, Albertina Wien, 2001

Maria Szadkowska, Leslie van Duzen: Dílo Adolfa Loose v Českých zemích,2009

Petr Domanický,Petr Jindra, Loos-Plzeň-souvislosti, Západočeská galerie Plzeň,2012
Dům Brummel House, mail: info@brummelhouse.cz
brummelhouse.cz © 2015